Når vi miljömålen. En bedömning för Södermanlands län 2010

Miljömålen med sikte på framtiden I miljömålsarbetet har länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet tillsammans med Skogsstyrelsen som ansvarar för målet Levande skogar. Länsstyrelsen ska i samverkan med andra aktörer verka för att miljömålen uppnås och ska följa upp måluppfyllelsen på regional nivå. På Länsstyrelsen samlas och samordnas frågor om regional utveckling, välfärd och integration, natur och miljö. Länsstyrelsen har därför en unik möjlighet att arbeta med miljömålen och hållbar utveckling utifrån begreppets hela spännvidd. Men det är viktigt att komma ihåg att miljömålen inte bara är en statlig angelägenhet, utan att vi alla har en viktig roll i arbetet för en bättre miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Boende
 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Växter
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Friluftsliv
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Hälsoskydd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Landskapsvård
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Motortrafik i naturen
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_14&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss