Källskogar i Södermanlands län

Denna rapport baseras på de inventeringar av källskogar som genomförts av Rickard Sellberg, Karl Ingvarson, Niklas Lönnell och Hans Rydberg under perioden 2000 – 2002. Syftet har varit att dokumentera skogar med rörligt vatten som översilningsskogar, bäckraviner och örtrika alkärr, ofta med källpåverkan. Det är första gången i Sverige som en systematisk inventering av denna skogstyp genomförts. Källskogar har under lång tid påverkats av skogsbruket, inte bara genom avverkningar utan också dikningar, vägdragningar och andra dränerande åtgärder. Hydrologiskt opåverkade skogar äger en ofta specifik flora, som säkert minskat sedan förr.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_2&context=32