Inventering av rökpipsvamp, Urnula craterium, i Södermanlands län 2006-2007

Rökpipsvampen (Urnula craterium) är en skålsvamp som växer på döda stammar och grenar av hassel. Fruktkropparna, som kommer under mars-maj under år med lämpliga snösmältningsförhållanden, är gråsvarta och först slutna men spricker sedan upp och blir pokalformade och 3-4 cm breda. Arten är endast känd från ett 30-tal lokaler i Sverige med tyngdpunkt i Uppland och klassas som starkt hotad. Avverkning, röjning eller igenväxning av hassellundar är exempel på orsaker som bidragit till artens tillbakagång. Inventeringen i Södermanlands län 2006 – 2007 har utförts av Hans Rydberg. Endast en lokal var tidigare känd i länet för denna svamp, nämligen Henaredalens naturreservat i Flens kommun, där arten varit känd sedan 1930-talet och som sedan dess utgjort en klassisk svamplokal för intresserade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=32