Från samverkan till samarbete

Länsstyrelsernas redovisning av hinder och framgångsfaktorer för en effektiv implementering av reformen för nyanländas arbetsmarknadsetablering Denna rapport utgör länsstyrelsernas redovisning av uppdrag 78 i regleringsbrevet för 2010. Rapporten innehåller en beskrivning av arbetet och de hinder och framgångsfaktorer som länsstyrelserna ser i förberedelser och genomförande av reformen om nyanländas arbetsmarknads-etablering. Den övergripande slutsatsen är att det fordras mer lärande, kunskapsöverföring och samarbete mellan stat och kommun för att åstadkomma en effektiv implementering av reformen. Förberedelsefasen har påverkats av ett antal faktorer som försvårat ett sammanhållet arbete bland berörda myndigheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__7&context=32