Bottenfauna i Södermanlands län 2009 - biologisk uppföljning i kalkade vatten

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland har Medins Biologi AB under april 2009 genomfört bottenfaunaundersökningar i åtta kalkade sjöar. Huvudsyftet med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma lokalernas status med avseende på surhet, föroreningar eller annan påverkan samt erhålla information om faunans naturvärde. Av de undersökta sjöarna bedömdes en, Skärsjön, ha ett surt vatten. I fyra sjöar bedömdes förhållandena vara måttligt sura och i tre sjöar bedömdes förhållandena vara nära neutrala. Samtliga sjöar bedömdes ha en hög ekologisk status med avseende på näringsämnen och annan påverkan. Den försurningskänsliga märlkräftan Gammarus pulex påträffades endast i en sjö, Stortrön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss