Åtgärdsförslag för Vretaån, Bålsjöån, Ramundsbäckoch Korsbäcken- baserat på information från biotopkartering

Norrtälje Naturvårdsstiftelse fick av Länsstyrelsen i Södermanlands län i uppdrag att kartera Vretaån med biflödena Bålsjöån, Ramundsbäck och Korsbäcken. Syftet var att med en nationell karteringsmetod för vattendrag som tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län kartlägga partier som med hjälp av åtgärder kan förbättra livsbetingelserna för vattendragens organismer. Tillika skulle områden som kunde antas bidra med en hög näringstransport kartläggas för att dessa utsläpp skall kunna minskas till ån och i slutänden minska övergödningen i Östersjön. Denna rapport innehåller förslag på områden som kan åtgärdas. En Accessdatabas med all insamlad information bifogas separat tillsammans med digitala kartor som visar lokalisering av databasens innehåll.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss