Vedlevande skalbaggar på nyligen död tall- Tofta skjutfält, Gotland 2008

Under ett par dagar i månadsskiftet september–oktober 2008 inventerades Tofta skjutfält på västra Gotland av Niklas Franc och Petter Bohman. Uppgiften var att söka efter vedlevande skalbaggar knutna till nydöd tall. Inventeringen var ett led i framtagningsprocessen av Åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall för att öka kunskaperna om de aktuella skalbaggarna. På Tofta skjutfält fanns rikligt av döda tallar, men ingen av arterna som är upptagna i åtgärdsprogrammet hittades. Det enda av intresse var det andra gotländska fyndet av granbarkbaggen Lasconotus jelskii under barken på en nydöd tall och några döda smedbockar Ergates faber under stockar i en virkeshög. En möjlig förklaring till det nedslående resultatet är skogshistoriken i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_2&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss