Sörmlandsbilder 11, Att fånga en hal tvål

Denna bok berättar en historia om hur Sörmland arbetat med kluster och innovationssystem för att skapa tillväxt. Det är en sammanfattning av över 15 års arbete med klusterinriktning och beskriver såväl verktyg som själva förändringsprocessen och, framförallt, vilka lärdomar som kan dras. Lärdomarna gäller den nationella policynivån såväl som regional och klusternivå. Boken är indelad i tre delar. Vi vill berätta en historia där klusterinitiativen är i centrum, tillsammans med en beskrivning av de olika aktiviteter och verktyg som använts för att stödja dem i deras arbete. Vi börjar med bakgrund och beskrivning av den kontext eller miljö där berättelsen äger rum tillsammans med bokens syfte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__15&context=32