Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södermanlands havsmiljö

Sveriges havsmiljö har stått högt upp på den politiska dagordningen under senare år och att förbättra miljön i Västerhavet och framför allt Östersjön är en prioriterad del av regeringens arbete. I budgetpropositionen för 2009 föreslås 655 miljoner kronor tillföras satsningar på havsmiljön under åren 2009–2011, att lägga till den halva miljard kronor som avsattes i vårpropositionen 2007. Detta betyder att drygt en miljard kronor anslås till arbetet med att förbättra havsmiljön fram till 2011. I Sverige bedrivs miljöarbetet utifrån 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen ska bl.a. syfta till att värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Fiske
 • Friluftsliv
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Rovdjur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss