Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009

Vi kan nu lägga 2009 års inventering av Mälarfåglar till handlingarna. För femte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjätte året har skarvarna i Mälaren räknats. Arbetet har förlöpt problemfritt. Inventeringen utvecklas hela tiden. Ett förslag på så kallad undersökningstyp har tagits fram och skickats till Naturvårdsverket för godkännande. Undersökningstypen avses bli gemensam för Mälaren, Vättern och Vänern och beskriver inventeringens tillvägagångssätt. Då alla dessa sjöar inventeras enligt samma metod blir möjligheterna till tolkningar och jämförelser av resultaten större. Samarbetet med länsstyrelserna kring Vänern och Vättern sker nu i form av ett projekt med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket varigenom vi hoppas få ännu större nytta av inventeringsresultaten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Fiske
 • Jakt
 • Vilt
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_19&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss