Samverkan ger styrka!  Redovisning av uppdrag 39 i 2009 års regleringsbrev1 juni 2009

Förord Rapporten har utarbetats av en utredningsgrupp bestående av Länsråd Kurt Ekelund, Länsstyrelsen i Södermanlands län Utvecklingsråd Eva Aalbu, Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell, Länsstyrelsen i Kalmar län Utredare Jan-Gunnar Lindgren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsantikvarieföreningens styrelse har varit referensgrupp och löpande lämnat värdefulla synpunkter. Referensgruppen har varit länken till länsantikvariernas framtidsprojekt vars förslag och ambitioner har varit av stort värde för rapporten och bedöms få stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vid två tillfällen har uppdraget diskuterats med länsantikvarierna och deras medarbetare. Deras synpunkter har varit ytterligare stimulans i arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_9&context=32