Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Når vi miljömålen? En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2008

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp om länet når de nationella miljökvalitetsmålen och de regionalt beslutade miljömålen. Vi rapporterar detta varje år genom att lägga in bedömningarna på Miljömålsportalen, www.miljomal.se. Där finns också mer information om tillståndet i länet, bland annat indikatorer, samt information om miljömålsarbetet nationellt och i andra län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Boende
 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Växter
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Friluftsliv
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Hälsoskydd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Landskapsvård
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Motortrafik i naturen
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss