Kartläggning av kommersiell och offentlig service på landsbygden i Södermanlands län 2009

Tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden minskar i hela landet. I regleringsbrevet 2009 fick länsstyrelserna uppdraget att arbeta fram Regionala Serviceprogram för landsbygden och de mindre tätorterna. I Södermanland valde länsstyrelsen att starta arbetet med serviceprogrammen med att göra en bred kartläggning av tillgången till samhällsservice och kommersiell service i länet. Resultatet av kartläggningen och inriktningen i det regionala serviceprogrammet har diskuterats och förankrats hos kommuner, LAG-grupper och andra intressenter för landsbygdens utveckling. Kartläggningen ger en bild av serviceutbudet på landsbygden i Södermanland hösten 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_17&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss