Fornminnen - vägledning och tillståndsprövning

Broschyren ger en kortfattad beskrivning av tillståndsprövning för bevarande/borttagande av fornminnen enligt kulturminneslagen KML - tidiga kontakter, vad en ansökan ska innehålla, ärendegången och kostnadsansvar m.m.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__11&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss