Skarvar och fågelskär i Mälaren 2008

För fjärde året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för femte året har skarvarna i Mälaren räknats. Arbetet har gått mycket bra och vi kan glädjas åt att vi nu kan lägga ännu ett års arbete till handlingarna. Värdet av tidsserierna ökar för varje år som går. Fyra-fem år kan synas som en lång tid men för att se tydliga trender behövs ofta ytterligare några års räkningar. Det visar inventeringarna i Vänern, Vättern och Mälaren när de jämfördes i Naturvårdsverkets årsskrift från miljöövervakningen, ”Sötvatten 2008” (Landgren Pettersson, 2008). Många intressanta skillnader och likheter kan noteras mellan Vänerns, Vätterns och Mälarens fågelfauna som använder samma metod för inventering. Vänern har nu femton års inventeringar bakom sig och Vättern sju.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Fiske
 • Jakt
 • Vilt
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_14&context=32