Miljömål Södermanlands län 2007-2010

Länsstyrelsens styrelse har vid sitt sammanträde den 17 december 2007 beslutat om reviderade miljömål för Södermanlands län. De första miljömålen för Södermanlands län beslutades den 6 december 2002. Målet God Begyggd miljö lades till den 5 december 2003. Nationellt har det under 2005 gjorts en översyn av de nationella miljömålen. Riksdagen beslöt 2005 om förändringar i de nationella delmålen och antog ett nytt nationellt miljökvalitetsmål för biologisk mångfald, Ett rikt växt- och djurliv. Med anledning av detta fick Länsstyrelserna i uppdrag att anpassa de regionala miljömålen till de nationella förändringarna, utom när det gäller målet Levande skogar som Skogsstyrelsen ansvarar för.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Boende
 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Växter
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Friluftsliv
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Hälsoskydd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Landskapsvård
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Motortrafik i naturen
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_2&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss