Inventering av svartfläckig blåvinge Maculinea arion, Fetörtsblåvinge Scolitantides orion, Södermanlands län 2005–2008

Mål och syften Svartfläckig blåvinge Maculinea arion och fetörtsblåvinge Scolitantides orion är två dagfjärilsarter som under de senaste decennierna kraftigt gått tillbaka i Sverige. Länsstyrelsen i Södermanlands län initierade inventering av dessa arter under åren 2005–2008. Syftet var att verifiera om arterna fanns kvar på sina tidigare kända lokaler och att kartlägga lämpliga biotoper för dem samt konstatera eventuella förekomster. Målet var att få kännedom om var arterna finns för att kunna sätta in lämpliga åtgärder och därmed säkerställa arternas långsiktiga överlevnad i länet. Resultat Inventeringarna av dessa bägge fjärilsarter under åren 2005–2008 har visat på fasta förekomster i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss