Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av skalbaggar på nyligen död tall, Böda ekopark, norra Öland

Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län genomfört en inventering av de tre hotade skalbagarna smal skuggbagge Boros schneideri (EN), avlång barkborre Orthotomicus longicollis (VU) och tallgångbagge Cerylon impressum (VU) på nyligen döda tallar i Sveaskogs ekopark Böda, norra Öland. Dessa arter kommer ingå i det av Naturvårdsverket planerade åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall. Av smalskuggbagge och avlång barkborre finns gamla fynd från skogarna i Böda, men arterna har idag endast säkra förekomster på Gotska Sandön. Tallgångbaggen finns spritt i landet men få fynd har gjorts under senare år. Totalt inventerades 134 nyligen döda tallar fördelade på 12 delområden inom Böda ekopark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_9&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss