Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av bombmurkla i Södermanlands län 2007

Denna rapport presenterar en inventering av bombmurkla som utförts av Bo Karlsson under 2007. Syftet har varit att dokumentera förekomst av bombmurkla och föreslå åtgärder som kan gynna arten. Bombmurkla är en vårsvamp som klassas som hotad (VU) i rödlistan från 2005. Arten är beroende av grandominerade bestånd på torr och väldränerad mark. Under åren 1980-2003 var bombmurkla funnen på knappt 150 lokaler i hela Europa varav 90 % var i Sverige. Tyngdpunkten av fynden finns i Mälarlandskapet vilket gör att vi här har ett extra stort ansvar för dess bevarande. Inventeringen har bestått i att undersöka alla kända lokaler för bombmurkla som observerats under de senaste 10 åren. Totalt inventerades 38 lokaler varav 35 visade sig innehålla bombmurkla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_5&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss