Bottenfauna i Södermanlands län 2007 - En undersökning av bottenfaunan i åtta sjöar inom kalkningens effektuppföljning

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län utförde Calluna AB under våren 2007 en undersökning av bottenfaunan i länet inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Totalt sett undersöktes lokaler i strandzonen i åtta olika sjöar enligt den standardiserade provtagningsmetoden (SS EN 27 828). Samtliga undersökta sjöar är påverkade av kalkning. Analyserna av det insamlade materialet visade att bottenfaunan i alla åtta sjöarna bedömdes vara ej eller obetydligt påverkad av försurning. Resultatet visar att kalkningen har avsedd effekt och fungerar väl med avseende på bottenfaunan. I två av sjöarna, Kvarnsjön i Flens kommun och i St.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_3&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss