Sörmlandsbilder 8, I världen och vardagen - för lika villkor inom entreprenörskap och regional utveckling.

I denna antologi beskrivs projektet Lika Villkors arbete, metoder, effekter och resultat. Ett exempel som skildras i boken är den metod för genusmedvetna branschanalyser som projektet utvecklat. Ett annat kapitel beskriver Lika Villkor som ett expanderande innovationssystem. Boken innehåller också en exposé över resurscentras historia och utveckling, både i Sörmland och nationellt. Här finns också reflektioner, både från medverkande i projektet och från kvinnor och män som på annat sätt kommit i beröring med Lika Villkor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Jämställdhet
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__37&context=32