Båtbottenfärger i Sörmländskanatur- och småbåtshamnar- Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i ytsediment

Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en studie av båtbottenfärgsrester i ytsediment i tre småbåtshamnar, sju naturhamnar och två referensplatser under sensommaren 2006. Båtbottenfärger används för att förhindra påväxt av alger och havstulpaner. Färgerna verkar genom att de läcker gift så att algerna och havstulpanerna inte fäster på båtbotten. Koppar, zink, irgarol, zinkpyrition och organiska tennföreningar är ämnen som ingår i båtbottenfärger och har i undersökningen analyserats i ytsediment (0-2 cm). Väl frekventerade naturhamnar och en småbåtshamn i varje kommun längs Södermanlands kust valdes ut för att undersöka påverkan från fritidsbåtar. För att få reda på bakgrundshalterna analyserades djupare sediment som erhållits från Sveriges geologiska undersökningar (SGU).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_11&context=32