Når vi miljömålen? - En lägesrapport från Länsstyrelsen Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2006

Södermanland är ett omväxlande landskap med sjöar, skogar, jordbruk, små och medelstora städer och en fantastisk skärgård. Länet präglas också av en dynamisk utveckling och närheten till Stockholmsområdet. Selma Lagerlöf beskrev i boken om Nils Holgersson Södermanland som ”Den sköna lustgården”. Det är en beskrivning som står sig än idag. Men i en framtid där Mälardalsregionen växer samman allt mer ställs höga krav på att vi hanterar miljön på ett sådant sätt att våra barn och barnbarn får samma förutsättningar som vi att leva och utvecklas i länet. Klimatförändringen, övergödningen och hoten mot Östersjöns unika miljö är exempel på problemområden som kräver kraftfulla åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Byggnadsvård
 • Djur
 • Växter
 • Energi
 • Klimat
 • Fiske
 • Fiskerinäring
 • Friluftsliv
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Hälsoskydd
 • Infrastruktur
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Landskapsvård
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Motortrafik i naturen
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_8&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss