Vind i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kartläggning av integrering av jämställdhetsperspektiv inom individ och familjeomsorgen

Som ett led i länsstyrelsens tillsynsuppdrag över socialtjänsten i Södermanland genomfördes under hösten 2004 en kartläggning av jämställdhetsperspektivet inom Individ och familjeomsorgen (IFO) i länets kommuner. Kartläggningen har omfattat såväl hur nämnderna arbetat med jämställdhetsperspektiv inom den egna organisationen som i brukar/klient arbetet. Kartläggningen genomfördes genom en enkätundersökning till länets samtliga kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__14&context=32