Kartläggning av ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06.

Under året som gått har antalet beslut och domar som inte verkställts minskat. De beslut som fortfarande är svårast att verkställa är bostad med särskild service och kontaktperson. En relativt stor andel av dem som har beslut om insats har fått vänta flera år utan att få erbjudande om att få ett boende eller en kontaktperson. I några fall har dock brukaren själv av olika orsaker valt att vänta på sin beviljade insats. Länsstyrelsen kan också konstatera att betydligt fler män än kvinnor väntar på att få insatser verkställda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__13&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss