Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av typiska arter i Natura 2000 habitat. I hävdade naturreservat i Södermanlands län hösten  2005

Sammanfattning Inventering av typiska arter är en del av uppföljningen av kvalitéerna i Natura 2000 områden, och dess ingående habitat (naturtyper). Naturtyper och naturvärden som vi inför EU har förbundit oss att bevara i gynnsam bevarandestatus. I häv-dade marker är hävdgynnade växtarter ett viktigt bevarandevärde. Naturvårds-verkets uppföljningsmetod syftar till att ge ett mått på varje habitats dagsstatus i form av frekvensen typiska arter. Med typiska arter menas: ”Mindre allmänna, lätt igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade kvalitéer i sin miljö” (Abenius m fl 2005), t ex jungfrulin, backsippa och kattfot.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_1&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss