Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av sandödla i Södermanlands län 2004 och 2005

Studien har haft som syfte att dokumentera förekomst av sandödla i Södermanlands län. Vidare har syftet varit att diskutera åtgärder som kan gynna arten i länet. Förändringar i landskapet som vägbyggnationer, utdikning, förbuskning och utbredning av åkerarealer har bidragit till att antalet lämpliga habitat för sandödlor har minskat. Enligt Artdatabankens lista över hotade arter ingår sandödlan som sårbar. Inventeringarna av sandödla har också gett värdefull information om fynd av övriga grod- och kräldjur. Inventeringarna har genomförts under somrarna 2004 och 2005. Totalt har sjutton lokaler i Södermanlands län inventerats varav fyra lokaler visade på förekomst av sandödla. Dessa fyra lokaler skiljer sig tydligt åt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_2&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss