Stormusslor i Södermanlands län 2005. Inventering av potentiella lokaler för tjockskalig målarmussla och flat dammussla i Södermanlands län

Rapporten består av 4 delar. Klicka på rubriken för att nå alla. Denna rapport baseras på de inventeringar av stormusslor som genomförts av Marmar Nekoro och Helena Sundström under 2005. Val av lokaler har gjorts i samråd mellan länsstyrelsen och de naturhistoriska museerna utifrån bedömd lämplighet som potentiella mussellokaler. Inventeringen har fokuserat på de rödlistade stormusslorna tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata). Syftet har varit att kartlägga förekomst och utbredning av stormusselfaunan i Södermanlands län, samt att bidra med kunskaper inför kompletteringen av Natura 2000-nätverket i länet. De inventeringar som genomfördes i Kilaån under 2004 och 2005 har publicerats i en separat rapport (2005:8).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_9&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss