Sörmlandsbilder 4"Förtryck och våld i hederns namn"

Det här är en vägledning för hur vi i Sörmland vill arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld. I första hand riktar den sig till medarbetare och arbetsgivare inom skolan, socialtjänsten och polisen, men också till kvinno-/tjejjourer och ungdomsmottagningar. Handboken förmedlar kunskap om hedersproblematiken. Den innehåller en kortfattad beskrivning av hederstänkandet, dess kulturella och geografiska utbredning, dess koppling till familj och klan men inte viss religion. Denna del i handboken innehåller också en autentisk beskrivning av en ung kvinnas situation. Boken skall även utgöra ett stöd i det praktiska arbetet med att ta fram egna handlingsplaner och diskutera sitt eget förhållningssätt mot hedersrelaterat våld inom olika organisationer och på olika arbetsplatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__4&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss