Det Goda Livet - Värdegrunden

Huvudsyftet med denna bok är att förmedla den gemensamma värdegrunden om alla människors lika värde. Detta för att stärka humanismen i en tidsanda av egoism och ekonomism. Syftet är också att reda ut innehållet i begreppen människovärde, människosyner, etik och moral. Därför är det angeläget att förklara dessa begrepp i dagens allmänna debatt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__3&context=32