Öppna data

Öppna data är information som är tillgänglig för vidareutnyttjande. Här finns information och länkar till några av Länsstyrelsens öppna data, både nationella och regionala. Du kan använda det mesta av den öppna datan fritt.

Länsstyrelsen erbjuder öppna data inom många områden. Vi vill gärna att våra datamängder leder till nya insikter och innovationer för ett hållbart samhälle. Den mesta datan kan du därför använda fritt.

Länsstyrelsen arbetar just nu med ett utvecklingsprojekt för att öka mängden öppna data. Vår ambition är att kunna publicera öppna data från samtliga av våra sakområden. Det gäller både strukturerade data som till exempel mätdata, och ostrukturerade data som till exempel dokument och rapporter.

Licenser

I de allra flesta fall har vi licensen CC0 som innebär att data tillhandahålls utan kostnad och kan användas och återanvändas utan restriktioner. I vissa fall använder vi CC BY 2.5 SE vilket innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data och skapa bearbetningar. Du ska ange Länsstyrelserna som källa. Båda fallen ger tillåtelse för kommersiella ändamål.

Vår öppna data

Älgdata

Databas med statistik över fällda älgar under älgjakten och inrapporterad avskjutning.

Villkor: Licensfri

Format: Microsoft XLSX

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Geodata från länsstyrelserna

En tjänst där du kan förhandsgranska dataset, studera tillhörande metadata och ladda ned dessa till din hårddisk.

Villkor: Licensfri med hänvisning

Format: shp

Geodata från länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

WMS-tjänster från länsstyrelserna

En WMS (WebMapService) är en ISO-standard (ISO 19128) och som följer specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium.

Villkor: Licensfri med hänvisning

Format: WMS

WMS-tjänster från länsstyrelserna i Geodatakatalogen Länk till annan webbplats.

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en kartbaserad webbtjänst om etablering av vindkraftverk i Sverige. Webbtjänsten kan användas för att söka information om vindkraftverk och omgivningarna runt om. Vindbrukskollen kan även användas som hjälpmedel inför en projektering och för att upprätta och lämna in ansökningshandlingar till rätt myndighet.

Villkor: Licens fri med hänvisning

Format: XML, PDF

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats.

Kalkdatabasen

Kalkdatabasen innehåller information om kalkningsverksamhetens områden och kalkningar som genomförts eller planeras.

Villkor: Licensfri med hänvisning

Format: Microsoft XLSX

Nationella kalkdatabasen Länk till annan webbplats.

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. I VISS kan du hitta information om klassning av vattnets kvalitet med mera.

Villkor: Licensfri med hänvisning

Format: XML, JSON, XLS, XLSX

VISS - Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats.

Åtgärder i vatten

Sveriges nationella databas över utförda akvatiska restaureringsåtgärder såsom biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivningar av vandringshinder. Åtgärder i Vatten är länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndigetens gemensamma system för att registrera och kvalitetssäkra ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder i vatten.

Villkor: Licensfri med hänvisning

Format: JSON, REST, XLSX, shp, WMS

Åtgärder i vatten Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Har du idéer om intressanta data inom våra verksamhetsområden som inte finns tillgängliga är du välkommen att höra av dig till oss på oppnadata@lansstyrelsen.se

Kontakt