Landshövding och länsledning

Beatrice Ask är landshövding och Johanna Sandwall länsråd på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län). Det är regeringen som utser landshövdingen. Innan Beatrice Ask var Liselott Hagberg landshövding mellan 2012 och 2019.

Beatrice Ask

Beatrice Ask är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.

Beatrice Ask har en gedigen bakgrund bland annat som riksdagsledamot och ålderspresident i Riksdagen. 1991 till 1994 var Beatrice Ask skolminister och mellan 2006 och 2014 var hon justitieminister. Hon är född 1956 i Sveg.

Beatrice förordnande som landshövding i Södermanlands län varar från den 1 januari 2020 till och med den 13 mars 2023.


 

Länsrådet

Porträttbild av länsråd Johanna Sandwall mot en ljusgrå bakgrund.

Länsråd Johanna Sandwall. Foto: Janne Höglund.

Johanna Sandwall

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Johanna Sandwall är Länsråd i Södermanlands län från den 23 augusti 2021.

 

 

 

 

Pressbilder på landshövdingen och länsrådet finns på sidan Pressrum.

Pressrum

Förfrågningar för möten och evenemang

Förfrågningar avseende landshövdingens och länsrådets medverkan vid olika möten och evenemang ställs till respektive sekreterare:

Landshövdingens sekreterare
Monica Thunmarker, telefon 010-223 42 03, mejl monica.thunmarker@lansstyrelsen.se

Länsrådets sekreterare
Madeleine Spens, telefon 010-223 42 47, mejl madeleine.spens@lansstyrelsen.se

Förfrågningar för medverkan i media

Förfrågningar avseende landshövdingens och länsrådets medverkan i media ställs till pressansvarig:

Pressansvarig
Karin Eriksson, telefon 010-223 42 05, mejl karin.eriksson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping