Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya medlemmar i Södermanlands miljö- och klimatråd

En illustration över ett samhälle där man ser småhus, vindsrurror, träd, fåglar, himmel, fiskar och gräs.

Östsvenska handelskammaren har valts in som medlemmar i Södermanlands miljö- och klimatråd. De blir rådets 19:e medlemsorganisation.

Södermanlands miljö- och klimatråd syftar till att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Miljö- och klimatrådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet bildades 2015 för att skapa regional delaktighet i miljöarbetet och rådet agerar styrgrupp för länets regionala åtgärdsprogram för miljömålen ”Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (ÅFM)”. Länsstyrelsen är sammankallade och Länsrådet är ordförande för rådet.

Östsvenska Handelskammaren bildades 1913 och är regionens största affärsnätverk med cirka 850 medlemsföretag som har uppskattningsvis 50 000 medarbetare. Regionen innefattar Östergötland, Sörmland och Gotland. De driver de näringspolitiska frågorna som skapar bättre förutsättningar för regional attraktivitet, företagande och positiv samhällsutveckling.

Energi, omställning och hållbarhet är alla affärskritiska frågor för vårt näringsliv. Genom att vara en del av Södermanlands miljö- och klimatråd kommer vi att bidra med vår kunskap, perspektiv och nätverk samtidigt som vi ökar vår kunskap och stärker vårt nätverk bland offentliga aktörer.” Det säger Simon Helmér, VD för Östsvenska Handelskammaren.

Regional koppling främjar länets utveckling

Aktörerna i rådet bör i första hand ha en regional inriktning eftersom rådet diskuterar arbete och utmaningar för hela länet. Aktörerna i rådet ska vara intresserade av att diskutera bästa möjliga utveckling för länet i stort. De kan ha tillgång till viktig kunskap genom att representera en sektor, men måste ha en bred kunskap och ett brett engagemang i sin verksamhet. Företag representeras via intresseorganisationer.

Medlemmar i rådet

Agro Sörmland, BioDriv Öst, Energikontoret i Mälardalen, LRF Södermanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Mälardalens universitet, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Östsvenska Handelskammaren, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss