Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landsbygdsriksdagen 2024 satte fokus på sörmländska lantföretagare

Kollage med bilder.

Fokus mot framtidens landsbygder – det sammanfattar Landsbygdsriksdagen 2024 som arrangerats i Sörmland under helgen. Konferensen som är Sveriges och Europas största mötesplats för landsbygdsfrågor samlade över 700 besökare från hela landet. Länsstyrelsen fanns på plats för att diskutera landsbygdsfrågor och inte minst, bidra till att länets lokala matproducenter lyftes fram genom att göra konferensens samtliga måltider helt sörmländska.

Mellan den 24 – 26 maj samlades landsbygdsaktörer, experter, politiker, tjänstemän, studenter och människor från civilsamhället för att prata landsbygdsutveckling och driva landsbygdsfrågorna framåt. Sörmland är ett län som har varit och är mycket framgångsrika och innovativa när det kommer till landsbygdsutveckling – och av just den anledningen arrangerades Landsbygdsriksdagen just här.

Sörmland har en levande landsbygd som utvecklas. Vi har många små företag inom olika områden och vi är ett av landets ledande län för matutveckling, bland annat genom nätverk och kluster bland lokala producenter. Länets landsbygdsutveckling handlar om människor som ser den potential som omställningen till ett robust och hållbart samhälle innebär. Visst, det finns utmaningar i omställningen, men sörmlänningar klagar inte, utan löser problemen", säger Södermanlands landshövding Beatrice Ask som bland annat deltog i ett panelsamtal under fredagens invigning.

Landsbygdsminister Peter Kullgren diskuterade länets livsmedelsproduktion

Under fredagen fick deltagarna välja mellan 19 temaresor i Sörmland med över 100 olika inspirerande besöksmål, som gav konkreta exempel på hur människor tillsammans skapar utveckling inom områden som energiförsörjning, bostadsbyggande, livsmedelsförsörjning och entreprenörskap. Liknande frågor syntes även i de nära 40 valbara seminarier som ägde rum under helgen på Rosvalla i Nyköping.

I länsstyrelsens monter fanns flera representanter från myndigheten på plats för att informera om länets möjligheter och regeringsuppdraget inom regional tillväxt, där länsstyrelsen leder flera initiativ för att fortsatt ha en levande landsbygd som ständigt utvecklas. Vid montern passade Landsbygdsminister Peter Kullgren på ett göra ett stopp, för att bland annat diskutera livsmedelsproduktionen i Södermanlands län samt balansen mellan viltstammar.

Endast sörmländska råvaror i över 5000 måltider

Om det är något som Landsbygdsriksdagen 2024 verkligen lyckats med så är det att visa vägen för lokal mat. All mat och dryck under de tre dagarna, fler än 5 000 måltider, har serverats med endast lokala råvaror från närmare 50 sörmländska företag – det är ett unikt inslag för en så pass stor konferens. Länsstyrelsen har som samarbetspartners till arrangemanget haft stor del i det genomförandet, då man sponsrat med både planering och genomförande.

Målet när vi fick uppdraget var en landsbygdsriksdag med 100 procent regionala råvaror till allt som serveras, och det har vi lyckats med. Alla råvaror är noga utvalda och allt som finns i menyn kan vi säga exakt var det kommer ifrån i Sörmland. Det är såklart extra roligt att få lyfta fram det lokala när det kommer så många externa gäster från hela landet, berättar länsstyrelsens husföreståndare Jonas Hammar, som lånats ut till arrangemanget.

Jonas var en de två sörmländska kockar som både planerat för samtliga måltider under konferensen samt varit med och lagat maten till lördagens stora bankett.

Bildspel från Landsbygdsriksdagen 2024

Foto: Emma Wogel, Josefin Lindberg och Josefin Andersson, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Fakta – regional tillväxt

Inom regeringsuppdraget regional tillväxt arbetar länsstyrelsen med:

  • Kompetenshöjning för effektiva myndighetskontakter: Vi förbättrar företagarnas vardag genom riktade utbildningar
  • Strategiskt stöd för regional utveckling: Vi samarbetar med Tillväxtverket, Boverket och Trafikverket för att ge regionerna ökade kunskaper och förbättrad kapacitet i strategisk planering.
  • Regionalt: leder arbetet med länet regionala livsmedelsstrategi som syftar till att öka länet livsmedelsproduktion och förbättra förutsättningarna att driva företag.
  • Nationell samverkan för en sammanhållen landsbygdspolitik: Vårt arbete bidrar till att förbättra samverkan mellan statliga myndigheter och regioner, vilket är essentiellt för en hållbar utveckling över hela landet

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss