Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Tussmötets naturreservat gynnar biologisk mångfald

Skog som brinner. Fotot taget vid en kontrollerad naturvårdsbränning.

Fotograf: Per Folkesson

Länsstyrelsen i Södermanlands län planerar att genomföra en kontrollerad naturvårdsbränning i Tussmötets naturreservat i Gnesta kommun onsdag den 22 maj. Torsdag den 23 maj är reservdag. Bränningen görs för att gynna arter som är beroende av att det brinner och är en del av projektet Life2Taiga.

Naturvårdsbränningen är en del av skötseln av reservatet. Branden skapar på sikt en öppnare skog med fler döda träd, fler lövträd och en större mångfald av miljöer från stort till smått. Det är miljöer som är bristvaror i dagens skogslandskap. Naturvårdsbränning i skyddad skog har stöd i EU-direktiv och svensk lag.

Det slutgiltiga beslutet om bränningen blir av tas på plats på onsdagen och beror på väderleken.

Det måste vara lagom torrt i markerna och vinden får inte vara för stark, säger Per Folkesson, projektledare för Life2Taiga på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Just nu visar väderprognoserna att vi har rätt förutsättningar för att genomföra bränningen.

Naturvårdsbränningen genomförs av personal med lång erfarenhet av naturvårdsbränningar. Planeringen tar lång tid och mest fokus läggs på säkerheten. Länsstyrelsens naturvårdsbränning sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Själva bränningen tar bara en dag, sedan pågår eftersläckning och efterbevakning så länge som det behövs, vilket kan vara flera veckor. Av säkerhetsskäl är det olämpligt att besöka brandområdet under bränning eller de närmaste dagarna därefter.

När området bedöms som säkert igen kommer besökaren få se hur naturen sakta men säkert återhämtar sig efter branden, fortsätter Per Folkesson.

I området finns flera arter som är beroende eller gynnas av brand, bland annat skalbaggar. En skalbagge som gynnas är den sotsvarta praktbaggen som kommer till skogsbranden samma dag som det brinner, den kan känna brandlukten på mycket långa avstånd.

Denna bränning är en av fyra naturvårdsbränningar som Länsstyrelsen planerar att genomföra under våren och sommaren 2024. Vi har genomfört en bränning i Varglyans naturreservat den 18 maj. Länsstyrelsen har skickat ut postal information om naturvårdsbränningarna till närliggande postnummerområden och satt upp informationsaffischer i närområdena.

När förutsättningarna för en naturvårdsbränning är goda kan det även vara hög risk för skogsbrand. Länsstyrelsen gör alltid en noga övervägning av riskerna. På vår webbplats har vi samlat frågor och svar samt mer information. Det finns även möjlighet att prenumerera på digitala informationsutskick som görs inför en bränning. Se nedan länkar.

Mer information

Tussmötets naturreservat ligger i Gnesta kommun, cirka 4 km öster om Laxne tätort.

Under åren 2022–2028 deltar 17 av Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket och Metsähallitus i EU-projektet Life2Taiga.

Under projekttiden kommer det att genomföras naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska eldefterliknande åtgärder genomföras. Detta i totalt 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland.

Life2Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

Tre logotyper: Lefe2Taiga, Life och Natura 2000

Kontakt

Per Folkesson

Projektledare i Södermanland för Life2Taiga, Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss