Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Varglyans naturreservat gynnar biologisk mångfald

En man med gul hatt släcker en kontrollerad naturvårdsbränning med hjälp av en vattenslang. I bakgrunden ser man skog som brinner.

Fotograf: Per Folkesson

Länsstyrelsen i Södermanlands län planerar att genomföra en kontrollerad naturvårdsbränning i Varglyans naturreservat, Eskilstuna kommun, lördag den 18 maj. Bränningen görs för att gynna arter som är beroende av att det brinner och är en del av projektet Life2Taiga.

Naturvårdsbränningen är en del av skötseln av reservatet. Branden skapar på sikt en öppnare skog med fler döda träd, fler lövträd och en större mångfald av miljöer från stort till smått. Det är miljöer som är bristvaror i dagens skogslandskap. Naturvårdsbränning i skyddad skog har stöd i EU-direktiv och svensk lag.

Det slutgiltiga beslutet för om bränningen blir av tas på plats på lördagen och beror på väderleken.

Det måste vara lagom torrt i markerna och vinden får inte vara för stark, säger Markus Forsberg, reservatsförvaltare, på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Nu på lördag visar väderprognoserna att vi har rätt förutsättningar för att genomföra bränningen.

Naturvårdsbränningen genomförs av personal med lång erfarenhet av naturvårdsbränningar. Planeringen tar lång tid och mest fokus läggs på säkerheten. Länsstyrelsens naturvårdsbränning sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Själva bränningen tar bara en dag, sedan pågår eftersläckning och efterbevakning så länge som det behövs, vilket kan vara flera veckor. Av säkerhetsskäl är det olämpligt att besöka brandområdet under bränning eller de närmaste dagarna därefter.

När området bedöms som säkert igen kommer besökaren få se hur naturen sakta men säkert återhämtar sig efter branden, fortsätter Markus Forsberg.

I trakten kring Varglyan finns flera arter som är beroende av eller gynnas av brand, bland annat skalbaggar. En skalbagge som gynnas är den sotsvarta praktbaggen som kommer till skogsbranden samma dag som det brinner, den kan känna brandlukten på mycket långa avstånd.

Denna bränning är en av fyra naturvårdsbränningar som Länsstyrelsen planerar att genomföra under våren och sommaren 2024. Länsstyrelsen har skickat ut postal information om naturvårdsbränningarna till närliggande postnummerområden och satt upp informationsaffischer i närområdena. På vår webbplats har vi samlat frågor och svar samt mer information. Det finns även möjlighet att prenumerera på digitala informationsutskick som görs inför en bränning. Se nedan länkar.

Mer information

Varglyans naturreservat ligger i Eskilstuna kommun, cirka 20 km sydväst om Eskilstuna.

Under åren 2022–2028 deltar 17 av Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket och Metsähallitus i EU-projektet Life2Taiga.

Under projekttiden kommer det att genomföras naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska eldefterliknande åtgärder genomföras. Detta i totalt 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland.

Life2Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

Tre logotyper: Lefe2Taiga, Life och Natura 2000

Kontakt

Markus Forsberg

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss