Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag som notarius publicus i Strängnäs kommun

Länsstyrelsen i Södermanlands län kungör uppdraget som notarius publicus i Strängnäs till ansökan ledigt.

Till ansökan ska fogas meritförteckning och handlingar som i övrigt styrker vederbörandes behörighet till uppdraget enligt 3 § förordningen (1982:237) om notarius publicus.

Ansökan ska ha kommit in senast den 22 april 2024 till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping eller som epost till sodermanland@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer 2747-2024

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss