Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omgivningen uppmanas agera när en ung person blir utsatt för våld

Illustration av ett hjärta och ett svärd

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till unga personer och fokuserar på våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter har i år ett åskådarperspektiv i fokus.

En viktig pusselbit i arbetet mot våld i ungas partnerrelationer är kunskapen hos alla runtomkring. Unga som blir utsatta går ofta på samma skola som dem som utövar våldet eller andra arenor där ungdomar befinner sig på. I dessa miljöer finns det vuxna som kan och ska ingripa. Skolan är ingen fristad från våld, tvärtom kan våldet utövas där och innebära fortsatt kontakt med förövaren även när relationen avslutats.

Vuxna som möter unga, i sitt arbete, i sitt ideella engagemang eller hemma behöver kunna se och våga fråga. Även vänner och andra vuxna i barnets omgivning spelar en viktig roll för att upptäcka och förebygga våld. Våldet förekommer på arenor där vuxna finns och när unga berättar om våld, är det oftast för en kompis,” säger Petra Blom, samordnare för arbetet med mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen i Södermanland.

Okunskap kring samtyckeslagen

Yrkesverksamma som möter unga i Södermanland har uppmärksammat att det finns en okunskap kring samtyckeslagen som infördes för fem år sedan. Samtyckeslagen innebär att den som har sex med en annan person måste ha försäkrat sig om att personen deltar frivilligt. Varje del av sexakten måste vara frivillig, annars är det olagligt.

Utifrån denna okunskap bland unga arbetar Länsstyrelsen i Södermanland, åklagare, region och polis nu fram ett informationsmaterial som ska öka förståelsen och kunskapen om samtyckeslagen hos utvalda målgrupper. Under 2024 planerar vi för olika informationssatsningar för att sprida kunskap inom området", fortsätter Petra Blom.

Öka kunskapen hos unga och hos vuxna

Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. Kampanjen, som pågår under februari och mars, sprids för åttonde året i rad via sociala medier och genom tryckt material som kan beställas för att arbeta med frågan i olika sammanhang.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos unga själva och hos vuxna som möter unga. Frågor som besvaras på kampanjwebben är bland annat:

  • Vad är egentligen en schysst relation?
  • Är svartsjuka ett tecken på kärlek?
  • Vad är egentligen våld?
  • Vart kan jag vända mig för att få stöd?

Aktörerna bakom kampanjen kommer i år att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.

Ofta kan vuxna prata om svartsjuka som något romantiskt, men sådana föreställningar riskerar att normalisera kontroll och olika former av våld i en relation. Vi behöver alla oavsett ålder höja våra kunskaper om våld i ungas partnerrelationer och bli bättre på att prata om hälsosamma relationer som bygger på respekt och samtycke”, säger Alex Snäckerström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fakta om våld i ungas partnerrelationer

Nästan en fjärdedel av tjejerna i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Risken för våld ökar dessutom när den utsatta försöker lämna relationen. För pojkar och unga män är siffran 14 procent. Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än övrig befolkning. Våldet i ungas relationer är precis lika vanligt och grovt som i vuxnas nära relationer och unga utsätts för alla former av våld, även våld med dödlig utgång.

Källor:
Våld i ungas parrelationer, Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.
Dödligt partnervåld mot unga, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Petra Blom
Utvecklingsledare, Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss