Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risker med lustgas som berusningsmedel

En sjukhuskorridor med tomma sjukhussängar i blått ljus.

Användningen av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland
ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Länsstyrelserna har under 2023 haft uppdraget att sprida information om de skador som kan uppstå till följd av användning av lustgas i berusningssyfte. I uppdraget ingår att inhämta kunskap om berusning med lustgas och ta tillvara erfarenheter från berörda myndigheter. Nedan finns samlad information från Giftinformationscentralen.

Frågor och svar om lustgas

Vad är lustgas?

Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring, till exempel vid förlossningar.
Icke-medicinsk lustgas används som drivgas, huvudsakligen i gräddsifoner.

Hur fungerar lustgas?

Lustgasen kan köpas i små silverfärgade patroner och stora tuber. Gasen inhaleras ofta
direkt från patronen/tuben eller genom att fylla en ballong med lustgasen och sedan andas
in från ballongen.

Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan också
ge smärtlindring och hallucinationer.

När lustgas inhaleras direkt från en gastub eller ballong får personen i sig koncentrerad gas.
Detta skiljer sig från den lustgas som används inom vården – den är utblandad med syrgas
och ges av utbildad vårdpersonal som kontrollerar mängden och styrkan. Användningen
inom vården är dessutom begränsad i och med att lustgasen används vid ett enskilt tillfälle
och kroppen och nervsystemet får tid att återhämta sig.

Var säljs lustgas?

Lustgas finns i dag lätt tillgängligt för privatpersoner framför allt via nätbutiker. Det finns
ingen åldersgräns och försäljningen av lustgas är inte reglerad.

Risker med att använda lustgas för berusning

Varje gång man använder lustgas förstörs det livsviktiga vitamin B12 som behövs för
att bland annat bygga blodkroppar och skydda nervtrådar. Den största risken med
lustgas ses vid upprepad användning eftersom kroppen inte hinner återhämta sig,
vilket kan leda till allvarliga skador på nervsystemet. Symtom på detta är
känselbortfall, domningar och nedsatt kraft i fingrar, händer, armar och ben samt
besvär med att kissa på sig. Man kan få svårt att stå och gå.

Andra symtom är ångest, psykos och svåra problem med minnet liknande demens.
Det ger också ökad risk för blodproppar. Koncentrerad lustgas är väldigt kall direkt när den kommer ut ur behållaren – den kan vara nära 100 minusgrader och ge köldskador i munnen, matstrupen och luftvägarna. Man kan få svårt att andas och svälja en lång tid efteråt.

När man andas in ren lustgas får man inte i sig något syre. Då kan man bli yr eller
svimma kortvarigt. När man sedan andas luft igen får man i sig tillräckligt med syre
och återhämtning sker normalt sett snabbt. Dödsfall vid lustgasanvändning är mycket ovanligt men förekommer.

Annat viktigt du bör känna till om lustgas

 • Det går inte att säga hur mycket lustgas man kan få i sig utan att det är farligt. Det
  varierar från person till person. Ju mer lustgas man använder, desto större risk för
  allvarliga skador.
 • En vanlig missuppfattning är att det räcker att ta extra vitamin B12 för att slippa
  biverkningarna av lustgas. Det stämmer inte – lustgasen förstör all vitamin B12,
  även sådan som tillförs.
 • Det finns ingenting man kan göra som gör lustgas mindre farligt att inhalera.
 • Om skador uppstår till följd av upprepat lustgasbruk är den viktigaste åtgärden att
  sluta med lustgas, i kombination med utredning inom sjukvården.

Råd till vuxna

Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om riskerna med att använda lustgas. Var även observant på om du hittar gasbehållare eller ballonger.

Länkar och viktiga telefonnummer

Om lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.
Om risker med lustgas i berusningssyfte, 1177.se Länk till annan webbplats.
Full koll Länk till annan webbplats. - Drivs av länsstyrelserna

Viktiga telefonnummer

 • Giftinformationscentralen: Ring 010-456 67 00 (måndag–fredag 09.00–17.00).
 • 1177: Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • 112: om läget är akut, ring 112 och begär giftinformation

Under december-januari genomförs en informationskampanj om lustgas riktad direkt till ungdomar och unga vuxna. Avsändaren för kampanjen är Giftinformationscentralen i samverkan med Länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten. Syftet är att skapa kännedom om riskerna med att använda lustgas och att det är oberäkneligt – det går inte att veta hur stor risken är att få allvarliga skador.

Kontakt

Mikael Lindqvist
Samordnare och tillsynshandläggare, Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
mikael.lindqvist@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss