Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

Betalning med en digital klocka vid betalningsterminal. Foto. 

Foto: Mostphotos

År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra betalningar. För den som inte har tillgång till tjänsterna blir det allt svårare att hantera sin vardag. Samtidigt minskar tillgången till kontanter på flera håll i landet, något som försvårar ytterligare för vissa grupper i samhället. Det framgår i länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023” som släpps idag.

Utvecklingen mot en mer digital betalningsmarknad skapar problem för personer som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala betalningssätt. För att kunna göra en betalning via Swish eller köp via en app behöver man ha tillgång till ett betalkonto och BankID, vilket många idag inte har.

Personer som inte har tillgång till dessa tjänster får svårare att hantera sin vardag. Det kan handla om att man får svårt att göra en räkningsbetalning, viktiga inköp, resa kollektivt eller betala för parkering. De som inte vill eller kan använda digitala betalningar, kanske för att de är rädda och ovana vid tekniken, hamnar i ett utanförskap och förlorar delaktighet i samhället, säger Anna-Karin Drake, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontanter har fortfarande en viktig roll

Länsstyrelserna bevakar särskilt situationen för grupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. I dessa grupper är kontantanvändningen högre och behovet av personlig service större. Kontanter har med andra ord fortfarande en viktig roll när det gäller att underlätta för vissa grupper i samhället att göra betalningar.

Tillgången till kontantuttag har dock försämrats ytterligare under året. 15 av 21 länsstyrelser rapporterar att antalet uttagsautomater minskar. De stängs eller flyttas från torg och andra naturliga mötesplatser. Ofta flyttas de till köpcenter och gallerior, vilket är platser som många människor upplever som otrygga och som dessutom har begränsade öppettider.

Över hela landet är det också stor brist på platser med möjlighet att betala räkningar med kontanter över disk. För personer som inte är kund i någon bank saknas tillräckligt med alternativa betaltjänster för att det ska anses som tillfredställande för alla.

En tillbakablick på de senaste fem åren visar en tydlig strukturomvandling bort från kontanter. Redan i samband med pandemin eller tidigare upphörde de flesta banker i Södermanlands län med kontanthantering. Denna utveckling har fortsatt och nu finns det enbart en bankaktör i länet som erbjuder kontanthantering över disk och det på en begränsad geografisk yta i Nyköpings kommun.

Sammantaget gör länsstyrelserna samma bedömning som ifjol; det politiska målet om att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser uppfylls inte.

Återkommande utbildningar för särskilda målgrupper

Under 2023 har länsstyrelserna, likt tidigare år, gjort ett stort antal insatser som syftar till att öka den digitala delaktigheten. Fokus har varit på grupperna äldre, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning för att öka deras kompetens gällande digitala betaltjänster.

Länsstyrelsen i Södermanland har under flera år jobbat med utbildningar i digitala betalningar och samarbetar med länets pensionärsorganisationer och projektet Säker@digitalt. Vid utbildninarna som genomförs runtom i länet får deltagarna bland annat veta hur man betalar räkningar med mobilen och hur Mobilt Bank-ID, Swish, QR-koder med mera fungerar. Vi har också en digital variant av utbildningen som arrangeras via det digitala mötesverktyget Teams, säger Jan Petersson, projektledare Grundläggande betaltjänster.

Nästa utbildningstillfälle är 12-13 december.

Mer information om utbildningen i digitala betaltjänster

Om uppdraget – bevakning av grundläggande betaltjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Läs mer om grundläggande betaltjänster

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss