Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mellersta civilområdet övar samverkan inom totalförsvaret

Från vänster: Per Bill, landshövding i Gävleborg län, Richard Boman kanslichef Mellersta civilområdet, Johan Larsson försvarsdirektör Uppsala, Ulrica Gradin länsråd i Västmanlands län, Emma Spak länsråd i Värmlands län, Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen, Lena Rådström Baastad civilområdeschef i Mellersta civilområdet och landshövding i Örebro län, Helena Höij landshövding i Dalarnas län, Beatrice Ask landshövding i Södermanlands län, Anna Olofsson ställföreträdande civilområdeschef i Mellersta civilområdet och länsråd i Örebro län, Magnus Lüning chef Mellersta militärregionen.

Just nu pågår en totalförsvarskonferens i Örebro län. Ledningarna i de sju länen och de två militärregionerna inom Mellersta civilområdet möts för att utveckla och förstärka samverkan inom totalförsvaret.

På årets Totaltförsvarskonferens deltar landshövdingar, länsråd och försvars- och beredskapsdirektörer i Mellersta civilområdet samt Försvarsmakten. Fokus för konferensen är kunskapshöjning, samverkan och en övning av ett scenario där krig utbryter.

Totalförsvaret inkluderar både militära och civila åtgärder som ska skydda landet och dess invånare från yttre hot och andra kriser. Totalförsvaret bygger på principen att alla samhällets resurser, både militära och civila, kan mobiliseras och samordnas för att hantera olika typer av hot och kriser.

– Totalförsvar är avgörande för att säkerställa medborgarnas trygghet och säkerhet mot olika hot, inklusive attacker utifrån och inifrån landet. Ett starkt totalförsvar kan avskräcka potentiella hot och minska risken för militära konflikter, säger Magnus Lüning, chef för Mellersta militärregionen.

Det ryska invasionskriget i Ukraina har visat hur viktigt det civila försvaret och det medborgerliga engagemanget är. Den ukrainska befolkningen håller samhället i gång genom att reparera skadad infrastruktur, se till att barn får skolgång, skapa tillgång till livsmedel och dricksvatten och att sjukvården fungerar.

– Vårt uppdrag inom civilområdet är att dimensionera för ett väpnat angrepp. Genom att dimensionera för det värsta scenariot stärker vi även vår förmåga att hantera fredstida kriser, säger landshövding Beatrice Ask.

Om Mellersta civilområdet

För ett år sedan delades Sverige in i sex nya civilområden, där varje civilområde leds av en civilområdeschef. Det Mellersta civilområdet omfattar sju län i Mellansverige; Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Civilområdeschef i Mellersta civilområdet är landshövdingen i Örebro län.

Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans vårt totalförsvar.

Pressbild

Totalförsvarskonferens i Mellersta civilområdet oktober 2023, foto Länsstyrelsen i Örebro län Öppnas i nytt fönster.

Personer på bild från vänster: Per Bill, landshövding i Gävleborg län, Richard Boman, kanslichef Mellersta civilområdet, Johan Larsson, försvardirektör Uppsala, Ulrica Gradin, länsråd i Västmanland län, Emma Spak, länsråd i Värmlands län, Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen, Lena Rådström Baastad, civilområdeschef Mellersta civilområdet och landshövding i Örebro län, Helena Höij, landshövding i Dalarnas län, Beatrice Ask, landshövding i Södermanland län, Anna Olofsson, ställföreträdande civilområdeschef Mellersta civilområdet och länsråd i Örebro län och Magnus Lüning, chef Mellersta militärregionen. Foto: Länsstyrelsen i Örebro län

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss