Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter sex vargar i Södermanland

Två vargar går över en liten skogsväg i dagsljus.

Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Södermanlands län omfattar totalt sex vargar i ett revir. Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg, genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest.

Reviret Gryten är beläget i ett av landets mest vargtäta områden. Enligt den senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområden kommer jakten att avlysas.

Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg, genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest, och även förbättra vargstammen genetiskt genom att underlätta och ge utrymme för en genetiskt viktig varg att få plats i ett redan befintligt vargområde.

Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Vargstammen i Sverige ligger på en relativt konstant nivå, det har inte skett någon större ökning sista året. Antalet vargar som får fällas under licensjakten 2024 är färre jämfört med år 2023. Det beror på att det fälldes fler vargar under licensjakten 2023 än året innan. För att inte riskera att vargstammen hamnar under gynnsam bevarandestatus blir därför tilldelningen lägre under vinterns licensjakt. Gynnsam bevarandestatus beskriver det tillstånd som ska uppnås för att vargen som art ska kunna överleva långsiktigt.

Bred förankring över länsgränser

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt.

Totalt omfattar licensjakten 2024 sex revir, vilket motsvarar 36 individer. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

De berörda länen i södra respektive mellersta rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag i följande revir:

Län

Rovdjursförvaltningsområde

Revir

Antal vargar

Södermanland

Södra

Gryten

6

Värmland

Mellersta

Tjunken

6

Västmanland

Mellersta

Venabäcken

6

Västra Götaland

Mellersta

Ripelången

6

Örebro

Mellersta

Tångeråsa

6

"

"

Villingsberg

6

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Se "aktuell rovdjursinformation" för beslutet.

Kontakt

Markus Södling

Vilthandläggare, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Susanna Ärlebrant

Enhetschef för landsbygdsutveckling och vilt, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss