Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skillnader i arbetsvillkor mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Södermanland

Illustrerad vågskål

Illustration: Pavel Konovalov, Mostphotos

Deltid, sjukfrånvaro, antal medarbetare per chef och tillsvidareanställningar är några faktorer som Länsstyrelsen i Södermanlands län, med flera, har undersökt i en ny rapport. Syftet är att synliggöra strukturella skillnader i arbetsvillkor och att utgöra underlag för fortsatt arbete med ekonomisk jämställdhet och hälsa i kommuner och regioner.

I rapporten ”Hur jämställda är arbetsvillkoren? - En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner” jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive kvinnodominerade yrkeskategorin i kommuner och regioner. Det är ett samlat initiativ från 16 länsstyrelser som omfattar resultat från 224 kommuner och 16 regioner.

I Södermanland, liksom i flera andra län, framkommer bland annat att:

  1. Deltid är vanligare i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, vilket får direkta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  2. Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket kan indikera bristande jämställdhet både gällande arbetsmiljö och det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  3. Antalet medarbetare per chef är högre i de kvinnodominerade yrkesgrupperna samtidigt som de kvinnodominerade yrkena oftare innebär arbete med människor, vilket är mer komplext. Det gör det svårare att prioritera bort arbetsuppgifter vilket borde kräva ett närmre ledarskap för att motverka stress och ohälsa.

Syftet med rapporten är att synliggöra strukturella skillnader i arbetsvillkor och att utgöra underlag för fortsatt arbetet med ekonomisk jämställdhet och hälsa i kommuner och regioner. Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen. Länsstyrelsen vill stötta kommunerna och regionerna i deras arbete med jämställda arbetsvillkor för att öka den ekonomiska jämställdheten, förbättra hälsan och stötta kommuner och regioner i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Södermanlands läns rapport om jämställda arbetsvillkor Pdf, 554.5 kB.

Kontakt

Mer information om Södermanlands rapport:

Magdalena Gustafsson, samordnare jämställdhet, Länsstyrelsen i Södermanlands län. Telefon: 010-223 44 29, e-post: magdalena.gustafsson@lansstyrelsen.se

Mer information om rapporten i sin helhet:

Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, Länsstyrelsen Skåne, Telefon: 076-840 15 47

Magdalena Zeijlon, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Telefon: 076-134 58 85

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss