Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dött vildsvin påträffat i Katrineholms Kommun

Vildsvin i skogen

Foto: Mostphotos

En privatperson i Södermanland har rapporterat in ett fall av dött vildsvin i Katrineholms kommun. Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer att överlämna ärendet till Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA för vidare hantering.

Med anledning av ett konstaterat fall av afrikansk svinpest i Västmanlands län som angränsar till Södermanland gick Länsstyrelsen i Södermanlands län igår ut med information om hur man ska gå tillväga om man påträffar sjuka eller döda vildsvin. Dessa ska rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA.

Denna uppmaning verkar fungera bra och vi fick igår in ett rapporterat fall av ett dött vildsvin i Katrineholms kommun. Länsstyrelsen kommer att lämna vidare till Statens veterinärmedicinska anstalt SVA för provanalys och vi har i nuläget ingen mer information.

– Innan vi har fått något provsvar leder inte det här till några åtgärder. Det händer då och då att döda vildsvin påträffas i skogen, säger Karin Rejnö, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Det finns olika anledningar till att vildsvin kan dö som inte är afrikansk svinpest såsom exempelvis Salmonella Cholerasuis.

Länsstyrelsen manar till uppmärksamhet angående afrikansk svinpest | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Rejnö

Länsveterinär, Enheten för djurskydd och veterinära frågor
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon: 010-223 42 71

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss