Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny chans att söka investeringsstöd för klimatsatsningar

Den 18-29 september genomförs en ny ansökningsomgång till Klimatklivet – Naturvårdsverkets stöd till investeringar som minskar klimatutsläppen. Länsstyrelsen vägleder sökande och bedömer projektens regionala förutsättningar och Naturvårdsverket beslutar om stödet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för fossilfri teknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. När Klimatklivet öppnade för de första ansökningarna 2022 var söktrycket rekordhögt och nu ska fler stöd fördelas. Ansökan sker i Länsstyrelsens e-tjänst.

- De klimatinvesteringar som behövs för att minska utsläppen och beroendet av fossila bränslen kräver ofta finansiellt stöd för att kunna genomföras. Klimatklivet rustar företagen för framtiden och stärker den lokala försörjningstryggheten, säger Olivia Gustafsson, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Projekt genomförda senast juni 2024 prioriteras

Naturvårdsverket är beslutande myndighet inom Klimatklivet och ser en hög potential för klimatinvesteringar som minskar utsläppen inom industrin, transportsektorn och jordbruket. Det kan handla om investeringar i biogas, elektrifiering, cirkulära flöden, överskottsvärme, energieffektivisering, energikonvertering, vätgas, biokol, biodrivmedel och elektrobränslen.

Enligt Klimatklivets nuvarande budget ska stora medel betalas ut under 2024 samtidigt som budgeten är mer begränsad för 2025 och 2026. I samband med höstens ansökningsomgång kommer därför Naturvårdsverket prioritera handläggning av ansökningar för de klimatinvesteringar som kan slutföras senast i juni 2024. Däremot tar Naturvårdsverket emot alla ansökningar och kommer att hantera dem som vanligt i mån av budget.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta.

Medlen kommer till största delen från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Sedan starten 2015 har investeringsstöd från Klimatklivet tilldelats 155 åtgärder i länet till ett totalt belopp om 423 miljoner kronor. Åtgärderna ger sammanlagt en minskning med 112 000 ton av de totala klimatutsläppen i Södermanland varje år. Senast tillgängliga data visar att de totala utsläppen av växthusgaser inom Södermanlands läns gränser år 2020 uppmättes till drygt 2 500 000 ton.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss