Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dispens för jordbrukarstöd på grund av torka

En traktor kör på en åker, det dammar från den jordiga marken och det flyger fåglar runt omkring

Foto: Mostphotos

Den pågående torkan i länet riskerar att påverka jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Nu kan länets lantbrukare få dispens för att skörda skyddszoner i förtid utan att det påverkar ersättningen.

Informationen gäller alla som lämnar in sin SAM-ansökan (samordnad ansökan om jordbrukarstöd) till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Trädor och skyddszoner – skörda redan nu

Länsstyrelsen gör bedömningen att hela länet är drabbat av torka och att det är möjligt för alla länets lantbrukare att få dispens för att skörda skyddszoner i förtid utan att det påverkar ersättningen. Du kan alltså skörda redan nu. Hör av dig till oss om du har frågor.

För dig som söker kompensationsstöd gäller att du inte ska ändra något i din ansökan om du vill skörda din träda i förtid. Det gäller även om du anmält trädan som miljöyta.

Om du inte söker kompensationsstöd kan du byta grödkod från 60 (träda) till 49 eller 50 (vall) så att den stämmer med den verkliga markanvändningen utan att det påverkar ditt stöd. Det kan du göra fram till 31 augusti. Om trädan du vill skörda är anmäld som en miljöyta ange ”GK60 Träda, Undantag 2023 miljöyta. Används för vall” under Ange gröda och stöd i SAM-Internet.

Tänk på att om det går ta extra hänsyn till häckande fåglar när du slår marker som normalt inte slås så tidigt. Många markhäckande fåglar har ungar som inte kan flyga ännu.

Betesmarker

För betesmarker med ersättning för särskilda skötsel tillåter inte villkoren tillskottsutfodring. Har du på grund av torkan behov av stödutfodring, kontakta oss. Om det krävs stödutfodring för att tillgodose djurskyddet kan du få dispens.

Mer information

Kontakta oss för mer information eller om du har frågor om din ansökan.

Annonsera efter betesdjur eller hitta fodermarker – Länsstyrelsens betesförmedling
Läs mer om torka, brandrisk och vattenbrist
Läs mer om torkan 2023 på Jordbruksverkets webb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adam Adobati

Handläggare, Enheten för jordbrukarstöd
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss