Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sörmlandsleden firar 50 år

Beatrice Ask talar på Sörmlandsledens 50-årsjubileum.

Foto: Hans Ring

Sörmlandsleden firade 50-årsjubileum vid Ånhammar, den 27 maj, med en folkfest. Landshövdingen deltog under dagen tillsammans med ordförande för Sörmlandsleden, Ånhammars ägare, Flens blåsorkester och många fler.

- Idag firar vi Sörmlandsledens 50-årsjubileum. Det är något alldeles speciellt. Att 300 000 människor varje år kan vandra på någon eller några av ledens etapper som sammantaget ger 100 mil av upplevelser är ett unikt exempel på hur en naturälskares idé och grupper av entusiaster kan bygga och förvalta ett jättelikt projekt. Jag önskar innerligt att många fler ska ta sig ut och uppleva Sörmlands omväxlande och vackra natur, säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län som talade under jubileumsfirandet.

Sörmlandsleden passerar genom ett drygt trettiotal naturreservat som länsstyrelsen förvaltar. Sörmlandsledens ideella krafter har genom leden tillgängliggjort naturreservat som ibland ligger otillgängligt och långt från vägar och kollektivtrafik. Genom åren har vi haft ett tätt samarbete när det gäller rastplatser, vindskydd, grillplatser, torrdass med mera. I många områden binder Sörmlandsleden ihop flera reservat så att besökaren lätt kan vandra mellan dem.

Det gäller till exempel reservaten längs Bråviken där Sörmlandsleden leder vandraren upp och ner i den kuperade terrängen och binder samman Sjöskogen, Fyrberget och Nävekvarns klint. Det är också Sörmlandsleden som tillgängliggör Simonbergets naturreservat med en rundslinga så att besökaren kan komma upp på berget och spana ut mot havet. I östra Södermanland knyter Sörmlandsleden ihop de många naturreservaten runt sjöarna Marvikarna och Klämmingen med en blandning av skog och sjö. Nordost om Ånhammar går Sörmlandsleden på spänger över myrmarkerna i reservaten Lenellstorpkärret och Gallsjömossen.

Länsstyrelsens medarbetare deltar under jubileumsåret genom att ordna några aktiviteter vid leden. Till exempel för att berätta om vårt arbete med elfiske och om hackspettars ekologi.

Flens blåsorkester.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss