Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av det vita snuset: Butiker tar bort marknadsföring som inte är måttfull

Dekorationsbild illustrerade logotyper för snus

Foto: Mostphotos

Kommunerna i Södermanland har kontrollerat marknadsföringen av det vita snuset i butikerna. Länsstyrelsen har en samordnande roll och efter de senaste besöken i månadsskiftet visar det sig att kommunerna ofta bedömt att marknadsföringen är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk. Nu tar flera butiker bort marknadsföringen.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 med bestämmelser om marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter. Marknadsföringen av det vita snuset, de så kallade tobaksfria nikotinprodukterna, ska vara särskilt måttfull och marknadsföring av tobaksvaror är huvudsakligen otillåten. Prislistor, varulistor och saklig information tillåts. Både de kommersiella meddelandenas innehåll och meddelandenas omfattning i butiken är av stor betydelse för om marknadsföringen kan betraktas som måttfull och tillåten. Marknadsföringen får inte heller riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

- Det är viktigt att kommunerna arbetar likvärdigt vilket kommunerna är bra på, säger Mikael Lindqvist, samordnare och tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län. I länsstyrelsens uppdrag ingår att ge råd och stötta att kommunerna arbetar likvärdigt. Länsstyrelsen har ett regionalt samordningsansvar som ska bidra till effektivitet, likvärdighet och förutsebarhet i tillsynen. Det bidrar också till rättssäkerheten.

Skyltar och kommersiella meddelanden tas bort

Marknadsföringen av nikotinprodukter ska förhålla sig till kravet på särskild måttfullhet. Exempelvis ska inte marknadsföringen synas utifrån om det kan förhindras eller om marknadsföringen väcker särskild uppmärksamhet och uppmanar till bruk. Upprepning av likalydande budskap och andra kommersiella meddelanden kan innebära marknadsföring som utgör ett dominerande inslag, vilket också är otillåten marknadsföring.

En vanlig åtgärd är därför att ta bort bildskärmar, upplysta skyltar och upplysta budskap på snuskylar. Röda prislappar och meddelanden om mängdrabatter tas bort eftersom de påkallar uppmärksamhet och uppmanar till bruk.

Resultatet av tillsynen

I hälften av kommunerna har marknadsföringen i butikerna bedömts som påträngande, uppsökande eller att den uppmanat till bruk. Flera butiker har ändå måttfullt marknadsfört produkterna genom prislistor, vilket bedömts som ok.

Till stöd i bedömningen använder kommunen vägledning från länsstyrelsen, Konsumentverket, tidigare domar och dialogen mellan kommunerna. Exempel på det är när kommunen påträffat upplysta skyltar och bildskärmar. I några fall där upplysta skyltar behövde tas ned saknades samtidigt de åldersdekaler och egenkontrollprogram som ska finnas i butiken.

I flera fall har kontrollen lett till generell information och diskussion på plats, åtgärder direkt på plats eller att ärendet utreds vidare hos kommunen.

Några butiker har efter eget omdöme sedan tidigare minskat på marknadsföringen. Flera butiker har efter kommunens besök självmant valt att ta ned skyltar eller skärmar eller släcka skärmar som kommunen och butiken tillsammans bedömt inte varit tillräckligt måttfulla eller som tillsammans med andra kommersiella meddelanden uppfattats som dominerande inslag.

- Kommunerna kommer att följa upp resultatet från tobakstillsynen med nya besök, säger Mikael Lindqvist. Länsstyrelsen bistår kommunerna med råd för att tillsynen ska vara effektiv och likvärdig, men kommunerna är självständiga att bedöma vilka åtgärder och vilka fler tillsynsbesök som krävs.

Mer information

Konsumentverket om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Konsumentverket om marknadsföring av tobak Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mikael Lindqvist
Samordnare och tillsynshandläggare, Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
mikael.lindqvist@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss