Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan för hållbar utveckling av Sörmland

Landshövding Beatrice Ask och Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist signerar avsiktsförklaring mellan myndigheterna i Södermanland.

Fotograf: Länsstyrelsen.

Sörmland ska utvecklas hållbart för att möta utmaningarna i samhället. Gemensamt ska Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län tydligare arbeta inom områden som hälsa och livsvillkor, boendemiljöer, växande näringsliv och tillgänglighet. En avsiktsförklaring mellan parterna har skrivits under för ett starkt och hållbart Sörmland, idag och i framtiden.

− Samarbetet mellan Länsstyrelsen och Region Sörmland fungerar bra. Vi har båda länets bästa för ögonen, men med olika utgångspunkter. Regionen styrs av folkvalda, länsstyrelsen är en statlig myndighet. I avsiktsförklaringen tydliggör vi de viktigaste frågorna för vår samverkan. Genom att beskriva ansvarsområden, våra respektive roller samt former för samverkan vill vi göra det lättare och uppmuntra våra medarbetare att utbyta erfarenheter, kunskap och arbeta med gemensamma mål, säger Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.

− Det är glädjande att tillsammans med Landshövdingen kunna presentera denna avsiktsförklaring mellan Region Sörmland och Länsstyrelsen. Dokumentet förklarar på ett tydligt och bra sätt vad våra respektive ansvarsområden är, och i vilka delar våra respektive ansvar går i varandra. När Regionen och Länsstyrelsen arbetar tillsammans stärker det Sörmland, säger Christoffer Öqvist, regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Samverkan ska ske med utgångspunkt från målet och de fem prioriterade inriktningarna i som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin och EU:s strukturfonder samt kring analys- planerings- och kunskapsunderlag. Utvecklingsstrategin tar avstamp ur Agenda2030 och är ett strategiskt viktigt underlag för utvecklingen i länet. Avsikten är att uppdragen för utvecklingsarbetet, och regionens och länsstyrelsens ansvar i dessa uppdrag, blir tydliga.

Under 2023 till 2027 kommer Länsstyrelsen i Södermanlands län och Region Sörmland att stärka samverkan för att fortsätta utveckla Sörmland. Kärnan är det regionala utvecklingsuppdraget med den regionala utvecklingsstrategins mål och prioriterade inriktningar.

Prioriterade inriktningar i den regionala utvecklingsstrategin:

  • Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga
  • Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd
  • En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
  • Kompetensförsörjning för livslångt lärande
  • Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning

Till områdena ovan adderas två övergripande samverkansområden:

  • Analys, planerings-och kunskapsunderlag, uppföljning och lärande
  • EU:s strukturfonder
Landshövding Beatrice Ask och Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist signerar avsiktsförklaring mellan myndigheterna i Södermanland.

Landshövding Beatrice Ask och Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist signerar avsiktsförklaring mellan myndigheterna i Södermanland. Fotograf: Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss