Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät ska bidra till arbetet med sörmlänningarnas hälsa

Illustration med pratbubbor i olika färger

Har du fått en enkät från Folkhälsomyndigheten nyligen? Då kan du bidra med viktig kunskap som i framtiden kan förbättra hälsan hos alla som bor och lever i Södermanland.

I början av mars skickade Folkhälsomyndigheten ut Miljöhälsoenkät 2023 till hushåll i hela Sverige. Målet är att kartlägga hur vuxna i Sverige påverkas av den miljö som de bor och lever i. Deltagarna i undersökningen får bland annat svara på om de besväras av inomhusmiljön hemma, oroas av klimatförändringen eller störs av buller eller luftföroreningar.

Svaren viktiga för länsstyrelsens arbete

Årets enkät skickas ut till 236 000 personer, nästan tre gånger så många som tidigare. Länsstyrelsen i Södermanland har medfinansierat utskicket för att nå ännu fler mottagare i länet. Alexsandra Hellsten, miljöskyddshandläggare, hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten eftersom det kan främja hälsan för många sörmlänningar.

- Den här nationella undersökningen ingår i vår regionala miljöövervakning, det vill säga vår regelbundna undersökning av miljöläget i Södermanland. För att vi ska få ett tydligt resultat och kunna bidra till en bättre miljöhälsa i länet är vi måna om att alla som har fått enkäten svarar på den.

Miljöhälsoenkäten startade 1999 och genomförs vart fjärde år. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Årets Miljöhälsoenkät handlar om den vuxna befolkningens hälsa och skickas ut till slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år. Folkhälsomyndigheten ansvarar för enkäten, men tar hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB), som hanterar utskicken, insamlingen och sammanställningen av svar.

Vill ha mer kunskap om hur närmiljön påverkar människors hälsa

– Tack vare det stora intresset på regional nivå för länsvisa data om den miljörelaterade hälsan går Miljöhälsoenkäten ut till nästan tre gånger fler personer än tidigare. Det är mycket glädjande att så många vill arbeta tillsammans kring förebyggande och hälsofrämjande insatser kopplat till boende- och närmiljön, säger Ida Knutsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen syftar till att ta fram underlag och information om hur människor exponeras för olika miljöfaktorer, och hur relaterade besvär fördelar sig i befolkningen. Genom Miljöhälsoenkäten försöker Folkhälsoenkäten också fånga hälsofrämjande aspekter och miljöns positiva inverkan, till exempel vistelse i grönområden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss